Trips from 1990

Asini Beach 90 - Vacation in Asini. - Nafplio
Methoni 90 - Two nights in Methoni. - beach
Tholo 90 - Vacation in Tholo. - Tyrins
Tholo Ilia 90 - A night in Tholo Ilia. - Olympia
Corinth 90 - Vacation in Corinth. - Akrocorinth
Nafpaktos 90 - A night in Nafpaktos. - Nafpaktos
Kalamata 90 - Vacation in Kalamata. - Kalamata